Elektrik Tesisatı Kontrolü

İhtiyacınıza uygun planlar ve en doğru projeler...

Tesisinize ait kuvvetli akım tesisatlarının kontrolleri yapılır. Elektrik tesisat projelerinizin ve pano projelerinizin uygulanmış haliyle aynı olup olmadığı doğrulanır. Projeniz üzerinden gerekli gerilim düşümü, akım hesabı ve güç hesapları yapılarak tesisinizin Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine uygunluğu denetlenir ve eksiklikler raporlanır. Elektrik iç tesisat kontrolü basit olarak bir enerji kaynağı, bu enerjiyi tüketen bir yük ve bu iki nokta arasında enerjiye yol olan iletkenden oluşan bir sistemin kontrolüdür. Elektrik tesisatı kontrolü, elektrik tesisat kontrol yönetmeliği uyarınca sistemin tamamını bir bütün olarak denetlenmesini sağlamak işverene verilmiş yasal bir zorunluluk olmakla beraber aynı zamanda ülkemizin enerji güvenliğini ilgilendiren bir konudur. Elektriksel Sistemler tasarlanırken topraklama,kablolama,gerekli durumlarda paratoner,yük gruplarını aşırı akımlardan ve hata akımlarından (kaçak akım rölesi) koruyan sistemler ve güç hesabı ile ana hatları çizilir ve uygulanır. Uygulanan bu sistemlerin ömrü uzun olsada elektrik tesisat kontrolü ve kestirimci denetimlerin yapılması bir yasal zorunluluktan öte hayati bir durumdur.