Topraklama Ölçümü

İhtiyacınıza uygun planlar ve en doğru projeler...

Topraklama ölçümü günümüzde özellikle bu işlemleri yaptırmak zorunda olan işletmelerin merak ettiği ve kapsamı zorunluluğu ve periyotları hakkında bir takım soruların sorulduğu bir ölçüm tipidir. Bu ölçüm periyodik kontrollerden yalnızca bir tanesi ve en çok ihtiyaç duyulan ölçüm türüdür. Bu kontrolü yaptırdıktan sonra tarafınıza tanzim edilen topraklama raporu sizlerin gerek bakanlık gerek İş sağlığı ve güvenliği işlemleri gerekse TSE gibi kurumlardan alınan HYB ( Hizmet Yeterlilik Belgesi ) belgeleri için bulundurulması, eğer mevcut değil ise temin edilmesi zorunlu bir kontrol raporudur. Bu bağlamda ziler için bu konuyu ve bashe konu ölçüm tipini merak edilen tüm noktalarına değinecek şekilde açıklamaya çalıştık. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği madde 10-a‘ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontroller; gözle muayene, koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesidir. Deniz Mühendislik olarak tesisinizin ve tesisinizde bulunan çalışanların güvenliği için periyodik olarak topraklama ölçümleriniz, SMM belgeli mühendislerimizin kontrolünde yapılıp, topraklama raporunuz hazırlanmaktadır.