Danışmanlık

İhtiyacınıza uygun planlar ve en doğru projeler...

As-Built projenin sahada uygulandığı doğrulandıktan sonra projeye ait gerilim düşümü, akım ve güç hesapları yapılarak projenin yönetmeliklere uygunluğu denetlenir. Geçici kabul eksikleri oluşturularak, giderilinceye kadar kontrolleri sağlanır. Hakediş miktarları, as-built proje ile sahada kontrol edilerek kesin hakediş tabloları oluşturulur. Sistemlerin test ve devreye alınmasını müteakip , müşteri adına sistemlerin çalışır vaziyette teslim alınma işlemleri tamamlanır.